【ALABASTER雪花石燈系列】1603-I1-55多盞吊燈
麗石燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】1603-I1-55多盞吊燈
商品簡介
產品規格:Ø:720(mm)  H:605(mm)
燈泡規格:6 E-27 Max. 60W + 3 E-27 Max. 60W esf. Ø45
顏色材質:Gold / Red patine / White alabaster
產品規格:Ø:720(mm) H:605(mm)

燈泡規格:6 E-27 Max. 60W + 3 E-27 Max. 60W esf. Ø45

顏色材質:Gold / Red patine / White alabaster

此多盞吊燈金屬材質部分為金色 / 紅銹色,下圖燈款照片與此型號樣式相同,但顏色不同!

【ALABASTER雪花石燈系列】1603-I1-55多盞吊燈 牌價:309000