【ALABASTER雪花石燈系列】0809-50-55多盞吊燈
麗石燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】0809-50-55多盞吊燈
商品簡介
產品規格:Ø:1190(mm)  H:1195(mm)
燈泡規格:6 E-27 max. 60W + 6 E-27 max. 60W + 2 E-14 max. 40W
顏色材質:Antique brass / White alabaster
產品規格:Ø:1190(mm) H:1195(mm)

燈泡規格:6 E-27 max. 60W + 6 E-27 max. 60W + 2 E-14 max. 40W

顏色材質:Antique brass / White alabaster

【ALABASTER雪花石燈系列】0809-50-55多盞吊燈 牌價:777000【ALABASTER雪花石燈系列】0809-50-55多盞吊燈 牌價:777000