【ALABASTER雪花石燈系列】2071-G8-R7壁燈
麗石燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】2071-G8-R7壁燈
商品簡介
產品規格:L:355 側面 W:190 H:335 / (mm)
燈泡規格:2 E-14 Max. 60W
顏色材質:Red patine / Peach patine alabaster
產品規格:L:355 側面 W:190 H:335 / (mm)

燈泡規格:2 E-14 Max. 60W

顏色材質:Red patine / Peach patine alabaster

此壁燈為桃紅銹色雪花石而金屬材質部分為紅銹色,下圖燈款照片與此型號樣式相同,但顏色不同!

【ALABASTER雪花石燈系列】2071-G8-R7壁燈 牌價:68000