【ALABASTER雪花石燈系列】0328-G8-55壁燈
麗石燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】0328-G8-55壁燈
商品簡介
產品規格:正面W:205(mm) 側面W:328(mm) H:435(mm)
燈泡規格:1E-14 max. 60W
顏色材質:Red patine / White alabaster

66000元

52800  元

產品規格:正面W:205(mm) 側面W:328(mm) H:435(mm)

燈泡規格:1E-14 max. 60W

顏色材質:Red patine / White alabaster
【ALABASTER雪花石燈系列】0328-G8-55壁燈 牌價:66000【ALABASTER雪花石燈系列】0328-G8-55壁燈 牌價:66000