【ALABASTER雪花石燈系列】0281-U4-Q7檯燈
麗石燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】0281-U4-Q7檯燈
商品簡介
產品規格:燈罩□:200 H:250  整組燈具□:450 H:750 / (mm)
燈泡規格:1 X E-27 max. 60W + 2 X E-14 max. 15W
顏色材質:Satin Nickel / Without fabric shade/White Alabaster
產品規格:燈罩□:200 H:250 整組燈具□:450 H:750 / (mm)

燈泡規格:1 X E-27 max. 60W + 2 X E-14 max. 15W

顏色材質:Satin Nickel / Without fabric shade/White Alabaster

【ALABASTER雪花石燈系列】0281-U4-Q7檯燈 牌價:68000
【ALABASTER雪花石燈系列】0281-U4-Q7檯燈 牌價:68000