【ALABASTER雪花石燈系列】0443-G8-55吸頂燈
麗石燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】0443-G8-55吸頂燈
商品簡介
產品規格:Ø:380(mm) H:260(mm)
燈泡規格:3 E-14 max. 60W
顏色材質:Red patine / White alabaster
產品規格:Ø:380(mm) H:260(mm)

燈泡規格:3 E-14 max. 60W

顏色材質:Red patine / White alabaster

此吸頂燈金屬材質部分為紅銹色,下圖燈款照片與此型號樣式相同,但顏色不同!


【ALABASTER雪花石燈系列】0443-G8-55吸頂燈 牌價:73000    特價:1【ALABASTER雪花石燈系列】0443-G8-55吸頂燈 牌價:73000    特價:1