【GROK 現代燈系列】2272-U4-82壁燈(不含燈罩)
麗石燈飾
【GROK 現代燈系列】2272-U4-82壁燈(不含燈罩)
商品簡介
產品規格:請見燈具尺寸圖
燈泡規格:G24d1 13W ENERGY SAVING
顏色材質:Painted satin nickel

8000元

6400  元

產品規格:請見燈具尺寸圖

燈泡規格:G24d1 13W ENERGY SAVING

顏色材質:Painted satin nickel

【GROK 現代燈系列】2272-U4-82壁燈(不含燈罩) 牌價:8000
hotels-design_Benedito Design【GROK 現代燈系列】2272-U4-82壁燈(不含燈罩) 牌價:8000【GROK 現代燈系列】2272-U4-82壁燈(不含燈罩) 牌價:8000