【GROK 現代燈系列】2676-21-AO檯燈
麗石燈飾
【GROK 現代燈系列】2676-21-AO檯燈
商品簡介
產品規格:請見燈具尺寸圖
燈泡規格:G9 75W HALOGEN included
顏色材質:Chrome / Fusing cava glass

產品規格:請見燈具尺寸圖

燈泡規格:G9 75W HALOGEN included

顏色材質:Chrome / Fusing cava glass

scala-design_Josep Patsí / Xavier Muixí


【GROK 現代燈系列】2676-21-AO檯燈 牌價:30000【GROK 現代燈系列】2676-21-AO檯燈 牌價:30000【GROK 現代燈系列】2676-21-AO檯燈 牌價:30000